PHP’ de var_dump ile değişken türünü öğrenebiliriz.

Örnek

<?php 
$a = 12324; 
var_dump($a); 
?>

Çıktı

<small>int</small> <span style="color: #4e9a06;">12324</span>