macOS terminalinde LDAPS (LDAP over SSL) bağlantı testi yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  1. Terminali açın.
  2. openssl s_client komutunu kullanarak LDAPS bağlantı testi yapabilirsiniz. Örnek olarak, aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
openssl s_client -connect example.com:636 -showcerts

Bu komut, example.com üzerindeki 636 numaralı LDAPS bağlantısını test edecektir. -showcerts parametresi, sunucunun sertifikasını gösterir.

  1. Komutu çalıştırdıktan sonra, sunucu sertifikasının ayrıntılarını görebilirsiniz. Eğer sunucu sertifikası güvenilir bir otorite tarafından imzalanmışsa, bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştirilir.
  2. Ayrıca, bir kullanıcı adı ve parola ile kimlik doğrulamasını test etmek için ldapsearch komutunu kullanabilirsiniz. Örnek olarak, aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
ldapsearch -H ldaps://example.com:636 -D "CN=Username,DC=example,DC=com" -w "password" -b "DC=example,DC=com" -s sub "(objectClass=*)"

Bu komut, example.com üzerindeki 636 numaralı LDAPS bağlantısını kullanarak kullanıcı adı ve parola ile kimlik doğrulamasını test edecektir. CN=Username,DC=example,DC=com kullanıcı adı ve password parolası değiştirilerek kullanılmalıdır.

Bu komut çalıştırıldığında, LDAP sunucusu DC=example,DC=com altındaki tüm nesneleri ((objectClass=*)) listeleyecektir.

Yorumlar

  1. remzi dedi ki:

    saatlerdir arıyorum, çok teşekkürler.