SSL (Secure Sockets Layer), veri iletişimini şifrelemek ve güvenli hale getirmek için kullanılan bir güvenlik protokolüdür. SSL sertifikaları, web siteleri gibi sunucuların kimliklerini doğrulamak ve iletişimi şifrelemek için kullanılır. SSL sertifikaları, genellikle HTTPS protokolü ile kullanılır ve kullanıcıların tarayıcıları ile sunucu arasındaki veri iletişimini güvence altına alır.

Devamı…

Git klonlama (Clone):

Bu komut, uzak bir Git deposunu yerel bir klasöre kopyalamak için kullanılır.

git clone <repo_url>

Git dal (Branch) oluşturma:

Yeni bir dal oluşturmak için bu komutu kullanabilirsiniz.

git branch <branch_adı>

Git dal değiştirme (Checkout):

Mevcut bir dalı değiştirmek için bu komutu kullanabilirsiniz.

git checkout <branch_adı>

Değişiklikleri senkronize etme (Pull):

Uzak sunucudaki en son değişiklikleri yerel klasöre almak için bu komutu kullanabilirsiniz.

git pull

Değişiklikleri senkronize etme ve birleştirme (Pull ve Merge):

Uzak sunucudaki en son değişiklikleri yerel klasöre alır ve otomatik olarak birleştirir.

git pull --rebase

Değişiklikleri yerel sunucuya yükleme (Push):

Yerel deponuzdaki değişiklikleri uzak sunucuya göndermek için bu komutu kullanabilirsiniz.

git push

Değişiklikleri etkinleştirme (Commit):

Yerel deponuzdaki değişiklikleri kaydetmek için bu komutu kullanabilirsiniz.

git commit -m "Commit_mesajı"

Değişiklikleri geri alma (Revert):

Bir değişikliği geri almak için bu komutu kullanabilirsiniz.

git revert <commit_id>

Dalı silme:

Bir dalı silmek için bu komutu kullanabilirsiniz.

git branch -d <dal_adı>

Uzak depoları görüntüleme (Remote Repositories):

Uzak depoları görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

git remote -v

Değişiklik geçmişini görüntüleme (Commit History):

Yapılan değişikliklerin geçmişini görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

git log

Dalı uzak sunucuya yükleme (Push branch):

Bir dalı uzak sunucuya göndermek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

git push -u origin <branch_adı>

Dalı yeniden adlandırma (Rename branch):

Varolan bir dalı yeniden adlandırmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

git branch -m <eski_dal_adı> <yeni_dal_adı>

Değişiklikleri geri alma ve yerel değişiklikleri atma (Reset):

Yerel değişiklikleri geri almak ve mevcut durumu belirli bir commit’e sıfırlamak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

git reset --hard <commit_id>

Yıl olmuş 2021 -cümlelere şöyle başlamayı da hiç sevmem- ancak bilgi güvenliği konusunda şirketlerin halen ne kadar eksik olduğunun bir göstergesi olarak “Turknet’in müşteri şifrelerini kriptolamıyor” oluşu çıkıyor karşımıza.

Herhangi bir arıza kaydı oluşturduktan sonra gelen SMS ile bunu görebilirsiniz. Tüm sitelerde aynı şifrenin kullanılmaması gerektiğinin önemi bir kez daha kendini gösteriyor.

Aşağıdaki gibi hayali bir network topolojisi düşündüğümüzde -normal şartlarda directly connected bağlantılarda aynı subnet üzerinden peer IP’ler kullanırız- Ancak bu hayali yapımızda router’lar arasında doğrudan bir bağlantı olmasına rağmen farklı subnet’ler kullanarak örnekleme yapalım.

Devamı…