SSL (Secure Sockets Layer), veri iletişimini şifrelemek ve güvenli hale getirmek için kullanılan bir güvenlik protokolüdür. SSL sertifikaları, web siteleri gibi sunucuların kimliklerini doğrulamak ve iletişimi şifrelemek için kullanılır. SSL sertifikaları, genellikle HTTPS protokolü ile kullanılır ve kullanıcıların tarayıcıları ile sunucu arasındaki veri iletişimini güvence altına alır.

SSL sertifikalarının temel öğeleri şunlardır:

  1. Anahtar Çifti (Key Pair): Her SSL sertifikası, biri özel anahtar (private key), diğeri ise genel anahtar (public key) olmak üzere bir çift anahtar içerir. Özel anahtar, veriyi şifrelemek ve çözmek için kullanılırken, genel anahtar, şifrelenmiş veriyi çözmek ve doğrulama işlemleri için kullanılır.
  2. Sertifika Sahibi Bilgileri: SSL sertifikaları, sertifikayı sahiplenen kişi veya kuruluşun bilgilerini içerir. Bu bilgiler, alan adı (domain adı) ve organizasyon gibi bilgileri içerebilir.
  3. Sertifika Yetkilisi (Certificate Authority, CA): Bir sertifika yetkilisi, SSL sertifikalarını düzenleyen ve doğrulayan bir kurumdur. Tarayıcılar, güvenilir sertifika yetkililerinin (örneğin, Let’s Encrypt, DigiCert, Comodo vb.) kök sertifikalarını içerir ve bu yetkililer tarafından onaylanmış sertifikaları güvenilir kabul eder.

SSL Chain yapısı ise bir web sunucusunun kimliğini doğrulamak için gereken sertifika hiyerarşisini ifade eder. Bu zincir genellikle üç aşamalıdır:

  1. Kök Sertifikası (Root Certificate): Bu, en üst düzeydeki sertifikadır ve güvenilir bir sertifika yetkilisi tarafından imzalanmıştır. Tarayıcılar doğrudan bu kök sertifikalarını içerir ve güvenilir olarak kabul ederler.
  2. Arakatman Sertifikaları (Intermediate Certificates): Kök sertifikasıyla sunucu sertifikası arasında yer alan bu sertifikalar, bir güvenilir sertifika yetkilisi tarafından imzalanmıştır. Bu sertifikalar, sertifika zincirini tamamlar ve güvenilirliği artırır.
  3. Sunucu Sertifikası (Server Certificate): Web sunucusunun kimliğini doğrulayan sertifikadır. Bu sertifika, sunucunun anahtar çiftini içerir ve sunucunun gerçek kimliğini doğrulamak için tarayıcılar tarafından kullanılır.

Tarayıcılar, sunucu sertifikasıyla arakatman sertifikalarını karşılaştırarak ve kök sertifikasını kullanarak, web sitesinin güvenilirliğini doğrularlar. Bu şekilde, kullanıcılar güvenli bir iletişim kurabilirler.

SSL sertifikaları ve zincir yapısı, internet üzerindeki iletişimin güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir.