Git klonlama (Clone):

Bu komut, uzak bir Git deposunu yerel bir klasöre kopyalamak için kullanılır.

git clone <repo_url>

Git dal (Branch) oluşturma:

Yeni bir dal oluşturmak için bu komutu kullanabilirsiniz.

git branch <branch_adı>

Git dal değiştirme (Checkout):

Mevcut bir dalı değiştirmek için bu komutu kullanabilirsiniz.

git checkout <branch_adı>

Değişiklikleri senkronize etme (Pull):

Uzak sunucudaki en son değişiklikleri yerel klasöre almak için bu komutu kullanabilirsiniz.

git pull

Değişiklikleri senkronize etme ve birleştirme (Pull ve Merge):

Uzak sunucudaki en son değişiklikleri yerel klasöre alır ve otomatik olarak birleştirir.

git pull --rebase

Değişiklikleri yerel sunucuya yükleme (Push):

Yerel deponuzdaki değişiklikleri uzak sunucuya göndermek için bu komutu kullanabilirsiniz.

git push

Değişiklikleri etkinleştirme (Commit):

Yerel deponuzdaki değişiklikleri kaydetmek için bu komutu kullanabilirsiniz.

git commit -m "Commit_mesajı"

Değişiklikleri geri alma (Revert):

Bir değişikliği geri almak için bu komutu kullanabilirsiniz.

git revert <commit_id>

Dalı silme:

Bir dalı silmek için bu komutu kullanabilirsiniz.

git branch -d <dal_adı>

Uzak depoları görüntüleme (Remote Repositories):

Uzak depoları görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

git remote -v

Değişiklik geçmişini görüntüleme (Commit History):

Yapılan değişikliklerin geçmişini görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

git log

Dalı uzak sunucuya yükleme (Push branch):

Bir dalı uzak sunucuya göndermek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

git push -u origin <branch_adı>

Dalı yeniden adlandırma (Rename branch):

Varolan bir dalı yeniden adlandırmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

git branch -m <eski_dal_adı> <yeni_dal_adı>

Değişiklikleri geri alma ve yerel değişiklikleri atma (Reset):

Yerel değişiklikleri geri almak ve mevcut durumu belirli bir commit’e sıfırlamak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

git reset --hard <commit_id>